เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรอบเช้ามีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานวัฒนเทพ และบวงสรวงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึกใหม่) และรอบบ่ายเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน จากศิษย์เก่าและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ณ หอประชุม 1
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี