เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรอบเช้ามีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานวัฒนเทพ และบวงสรวงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึกใหม่) และรอบบ่ายเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน จากศิษย์เก่าและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ณ หอประชุม 1
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี