เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition ประจำปี 2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ และได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี โดยผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้จะไปทำการแข่งขัน WRO Thailand Championship เป็นลำดับต่อไป
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition