เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition ประจำปี 2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ และได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี โดยผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้จะไปทำการแข่งขัน WRO Thailand Championship เป็นลำดับต่อไป
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
92
This Month
2,187
Last Month
2,395
This Year
7,067
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition