เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำคณะ และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 1 โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยตอนบ่ายเป็นการประกวดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560