เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Green & Red Night Party 2018 ส่งท้ายปี 2017 ต้อนรับปีใหม่ 2018 ให้กับบุคลากรภายในคณะ ณ สวนอาหารบัวหลวง โดยเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวอวยพรและเปิดงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ คุณศิริพจน์ พุกเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด และอาจารย์อาวุโสภายในคณะร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรภายในคณะทุกท่าน ซึ่งในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ร้องเพลง จับฉลากและของขวัญ รวมทั้งรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกด้วย
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม Green & Red Night Party 2018