เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ร่วมต้อนรับคุณวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ และคุณพิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ ตัวแทนจากบริษัท ไทนามิก จำกัด โดยทางบริษัทได้บริจาคแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 4 แผง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้า โดยมีการรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า 907 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561  เวลา 17:33
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
92
This Month
2,187
Last Month
2,395
This Year
7,067
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์