เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยกันทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาการศึกษา จังหวัดลพบุรี อาคาร 10 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เปิดตลาด : ศาสตร์พระราชา 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ และพิธีเปิดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ หอประชุม 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น.
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:20
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี