เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการให้ความรู้ และทักษะเบื้องต้นทางด้านเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ MikroTik ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด โดยมี คุณมานะ แก้วเจริญ จาก บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และผลคะแนนสอบสูงสุดที่ 100% อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสอบผ่านได้ใบรับรองมาตรฐาน MikroTik อีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 507 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2562  เวลา 16:49 (ชม 918 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
33
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik หลักสูตร MTCNA