เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม LINK CAMPUS CABLING 2019 โดยคุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคกลางของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของโครงการนี้พร้อมทั้งนำทีมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์มาให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยกัน 4 ท่านได้แก่ คุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคกลาง คุณเบญจมาส คำสระสม ตำแหน่ง Technical & Products Training Engineer คุณสุริยา อินวัฒนา ตำแหน่ง Technical & Products Training Engineer และคุณวรายุทธ เทียรสิงห์ ตำแหน่ง Product Manager โดยการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสายสัญญาณในปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานของสายสัญญาณแบบภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ถูกหลักในการติดตั้ง พร้อมทั้งได้มีการให้นักศึกษาทดลองการเข้าสายแลนแบบตัวผู้ ตัวเมียที่ถูกต้อง และทดลองการต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2562  เวลา 16:02 (ชม 77 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรม LINK CAMPUS CABLING 2019