เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม LINK CAMPUS CABLING 2019 โดยคุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคกลางของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของโครงการนี้พร้อมทั้งนำทีมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์มาให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยกัน 4 ท่านได้แก่ คุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคกลาง คุณเบญจมาส คำสระสม ตำแหน่ง Technical & Products Training Engineer คุณสุริยา อินวัฒนา ตำแหน่ง Technical & Products Training Engineer และคุณวรายุทธ เทียรสิงห์ ตำแหน่ง Product Manager โดยการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสายสัญญาณในปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานของสายสัญญาณแบบภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ถูกหลักในการติดตั้ง พร้อมทั้งได้มีการให้นักศึกษาทดลองการเข้าสายแลนแบบตัวผู้ ตัวเมียที่ถูกต้อง และทดลองการต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2562  เวลา 16:02 (ชม 806 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
27
Yesterday
75
This Month
2,517
Last Month
2,717
This Year
9,386
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรม LINK CAMPUS CABLING 2019