เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดดำเนินการจัดสรรและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีทุนประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส นักศึกษาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ คุณนภาพร รอดแก้ว หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 14 ชั้น 2 รายละเอียดประเภททุนตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2558  เวลา 9:48
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
86
This Month
490
Last Month
2,538
This Year
28,555
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558