กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 เพื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:21
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
59
Yesterday
57
This Month
1,228
Last Month
1,631
This Year
5,514
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559