กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award 2016 ให้เยาวชนที่สนใจทราบและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 6 สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.มณฑารพ ป้อมแก้ว โทร 02-5865214 ตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:10
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
60
This Month
1,288
Last Month
1,631
This Year
5,574
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
SCG รับสมัครโครงการ Young Thai Artist Award 2016