เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award 2016 ให้เยาวชนที่สนใจทราบและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 6 สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.มณฑารพ ป้อมแก้ว โทร 02-5865214 ตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:10
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
78
This Month
1,710
Last Month
2,214
This Year
18,359
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
SCG รับสมัครโครงการ Young Thai Artist Award 2016