เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแยกตามคณะของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในพิจารณา ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม iTech คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2559  เวลา 8:47
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559