เข้าสู่ระบบ  
 
 
จากการเปิดรับสมัครในรอบที่ 1 ระบบโควตา ได้ประกาศผลผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดเตรียมรับสมัครในรอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือกต่อ เพื่อให้ดำเนินการรับสมัครรอบที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยจึงได้แนบปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ให้ทราบ

สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:51
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
36
Yesterday
86
This Month
490
Last Month
2,538
This Year
28,555
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก