เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส นักศึกษาคนไหนสนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคาร 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2561  เวลา 9:04
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รับสมัครทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม