เข้าสู่ระบบ  
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวข้อ "กำแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และชาชนทั่วไป ได้นำเสนอเรื่องราวความประทับใจในจังหวัดกำแพงเพชรผ่านภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2563  เวลา 11:07
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
26
Yesterday
64
This Month
2,467
Last Month
2,640
This Year
27,994
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร