เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งหมด 21 ทุน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีและเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศแนบท้ายนี้


สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2563  เวลา 22:55
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
116
This Month
174
Last Month
2,538
This Year
28,239
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563