เข้าสู่ระบบ  
 
 
บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาโตชิบาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความประพฤติดี ในระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 8,000 บาท และระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่สนใจในการเข้ารับทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียน กับโตชิบา" ครั้งที่ 26 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ข้อมูลตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 14:34
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี