เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ โดยมีหุ่นให้ยืมจำนวน 15 ชุด และมีการแข่งขันเฉพาะกลุ่มอบรม ถ้วยรางวัลอันดับ 1-4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
Facebook : ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
หรือ แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ [คลิก]


สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2558  เวลา 15:22
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา จ.ลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์