เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ โดยมีหุ่นให้ยืมจำนวน 15 ชุด และมีการแข่งขันเฉพาะกลุ่มอบรม ถ้วยรางวัลอันดับ 1-4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
Facebook : ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
หรือ แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ [คลิก]


สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2558  เวลา 15:22
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
91
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา จ.ลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์