เข้าสู่ระบบ  
 
 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีทุนกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษามีจำนวนมากต่อทุนการศึกษาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำคณะเพื่อคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในการเรียนจริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2558  เวลา 9:32
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2558