:: เข้าสู่ระบบ ::
Username :
Password :

<< ผู้ใช้งานทั่วไป >>
Username : user | Password : user
จำนวนผู้เข้าระบบจองห้องประชุม

Number of Visitors
Today
2
Yesterday
192
This Month
2,484
Last Month
1,054
This Year
7,976
Last Year
3,401

 
 
***ข้อกำหนดการจองห้องประชุมออนไลน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม***

การจองจะอนุมัติเมื่อทางคณะได้รับบันทึกข้อความภายใน 1 วันนับจากวันที่จองในระบบ
หากยังไม่มีบันทึกข้อความมาระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

พฤษภาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 0 รายการ

หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ เวลาประชุม จำนวนคน เพิ่มเติม
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลังสีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ