:: เข้าสู่ระบบ ::
Username :
Password :

<< ผู้ใช้งานทั่วไป >>
Username : user | Password : user
จำนวนผู้เข้าระบบจองห้องประชุม

Number of Visitors
Today
9
Yesterday
14
This Month
170
Last Month
76
This Year
246
Last Year
0

 
 
***ข้อกำหนดการจองห้องประชุมออนไลน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม***

การจองจะอนุมัติเมื่อทางคณะได้รับบันทึกข้อความภายใน 1 วันนับจากวันที่จองในระบบ
หากยังไม่มีบันทึกข้อความมาระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

ธันวาคม 2560
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 1 รายการ

หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ เวลาประชุม จำนวนคน เพิ่มเติม
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 08:00 - 16:30 150
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลังสีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ