เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
การค้นหารายวิชาแทน แจ้งลบ
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นศ. สามารถลงทะเบียนเรียนสมทบในรายวิชาที่สามารถแทนกันได้ระหว่างหลักสูตรใหม่มายังหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรปรับปรุงมายังหลักสูตรใหม่ ซึ่ง นศ. สามารถค้นหารายวิชาแทนได้จากเมนู"ค้นหารายวิชาแทน"กรณีที่ต้องการดูตัวอย่างการค้นหารายวิชาให้>>คลิกที่นี่<<
  ผู้ดูแลระบบ  
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2561  เวลา 13:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
85
Yesterday
49
This Month
1,780
Last Month
2,254
This Year
10,861
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
การค้นหารายวิชาแทน