เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี 62..
วันที่ 10 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และรดน้ำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2562  เวลา 14:36 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT..
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT" ซึ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมระหว่างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2562  เวลา 14:02 
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
วันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2562  เวลา 9:50 
โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2562  เวลา 15:49 
ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะ..
วันที่ 25 มีนาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชาและนัก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 15:21 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม..
วันที่ 22 มีนาคม 2562 อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม ใ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 11:24 
โครงการ "การออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม"..
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 แขนววิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments; DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม" โดยเรียนเชิญ อ.ดร.เนติ เฉ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 10:35 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ..
วันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ภายในคณะให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกระดับให้มี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 10:21 
ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2562  เวลา 12:04 
ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยคณาจารย์ บ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2562  เวลา 16:07 
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดย อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ก.พ. 2562  เวลา 13:42 
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย..
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซามูเอลเพื่อเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงราย และยังมีการถ่ายทอดองค์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:50 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ..
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:42 
THE MASK NEW YEAR 2019..
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2562  เวลา 14:27 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่..
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งร่วมส่งความส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2561  เวลา 15:23 
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น..
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั้งที่ 1 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2561  เวลา 9:00 
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดกีฬาประเภทฟุตซ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  เวลา 11:20 
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561..
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 และกล่าวต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีรองคณบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  เวลา 10:14 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า..
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น พร้อมท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2561  เวลา 9:47 
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2561  เวลา 9:34 
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2561  เวลา 10:46 
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2561  เวลา 9:24 
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2..
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้ง ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 9:31 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560..
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการเป็ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 17:00 
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 14:09 
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:50 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 2 คน ได้แก่ Mr.Muhamad Ghery Jayadi and Mr.Faisal Abdul Jaffar from Uni อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:42 
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561..
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนดี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 15 ทุน และประเภททุนเสริมโอกาส จำนวน 7 ทุน โ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ต.ค. 2561  เวลา 18:11 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร..
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 15:21 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม..
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:55 
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:18 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดย ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ก.ย. 2561  เวลา 11:45 
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า..
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนของนักศึกษาวิศวกรรมไ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ก.ย. 2561  เวลา 10:02 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน..
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยเข้าศึกษาดูงานที่ The 20th China International Optoelectronic Exposition (CIOE 2018) จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2561  เวลา 9:54 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ..
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา โดยเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2561  เวลา 16:00 
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี..
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่มีจิตอาสาเข้าร่วมอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี โดยก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561  เวลา 17:12 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ..
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561  เวลา 19:36 
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:26 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาที่มีจิตอาสาทาสีทางเดินข้ามห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:18 
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการบริหารนักศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:12 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560..
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ส.ค. 2561  เวลา 17:06 
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ และเรียนเชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ส.ค. 2561  เวลา 16:57 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ..
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 18:04 
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561..
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้ากิจการนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารนักศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 17:59 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561..
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 17:01 
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561..
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2561  เวลา 16:43 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2560..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:09 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2560..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:02 
ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2561..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่วงเช้าน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 17:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 17:14 
iTech จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10..
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 16:40 
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4..
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ก.ค. 2561  เวลา 9:49 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท..
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 13:33 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:53 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4..
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งรอง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:49 
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)..
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 18:06 
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego Education EV3..
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเกียรติกล่าวโครงการอบรม โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 17:50 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น..
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 มิ.ย. 2561  เวลา 11:44 
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik หลักสูตร MTCNA..
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร M อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2561  เวลา 8:37 
ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2561  เวลา 8:30 
ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561..
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ได อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2561  เวลา 17:56 
มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร (ยาหม่อง)..
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2561  เวลา 17:51 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียนเชิญ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2561  เวลา 17:32 
โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560..
วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเสวนา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:47 
พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ..
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับมอบอุปกรณ์ระบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:41 
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560..
วันที่ 24 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2561  เวลา 17:16 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2561  เวลา 15:26 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561..
วันที่ 11 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2561  เวลา 15:11 
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2561  เวลา 11:43 
สัมภาษณ์ นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ..
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2561  เวลา 11:40 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560..
วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 14:50 
โครงการเสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา..
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา แก่ครูแ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 14:18 
โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม..
วันที่ 9 มีนาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 13:49 
ทำบุญครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในคณะ ได้จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 13:38 
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์..
วันที่ 4 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต และจัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 256 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2561  เวลา 17:31 
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยกันทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ โครงการสัม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:20 
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 15:09 
ร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ลานวิถีไท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 14:51 
ประชุมติดตามโครงการบริการวิชาการและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ..
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 12:03 
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี..
วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์แต่ละแขนงวิชา ออกแนะแน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:53 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:49 
คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์..
วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ร่วมต้อนรับคุณวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ และคุณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561  เวลา 17:33 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561..
วันที่ 3 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหาร อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 17:04 
กีฬากระชับมิตร TRU Colorful Party 2018..
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร 80 ปีฯ จากนั้นในเวลา 1 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 15:56 
Green & Red Night Party 2018..
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Green & Red Night Party 2018 ส่งท้ายปี 2017 ต้อนรับปีใหม่ 2018 ให้กับบุคลากรภายในคณะ ณ สวนอาหารบัวหลวง โดยเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:53 
พิธีมอบเงินรางวัล "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันชนะ ในกีฬา "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:48 
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio..
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:41 
"เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักน้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:26 
เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:58 
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ในกับนักศึกษาภายในแขนงวิชา โดยเรียนเช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:20 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ..
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 16:12 
ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม..
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ของจังหวัดลพบุรี และ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ย. 2560  เวลา 11:44 
ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2560  เวลา 17:23 
ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา..
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560..
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2560 โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2560  เวลา 15:30 
ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9..
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ..
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ให้กับคณาจารย์ประจำคณะ ซึ่ง อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2560  เวลา 13:15 
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมอบทุนการศึกษา..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพิธีมอบทุนกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และลงสีฉากบังพระเพลิงฯ ในรัชกาลที่ 9 ของจังหวัดลพบุ..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 15:37 
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:11 
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องการใช้ระบบงานสารบรรณให้กับคณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนำระบบงานสารบร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:03 
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้อง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:56 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานจากการวิจัย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:50 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์..
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของดอกไม้จันทน์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:46 
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.อิษฏ์ รานอก อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2560  เวลา 13:38 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560..
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ครั้งที อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560  เวลา 17:12 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปี 2560..
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2560  เวลา 10:45 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2560  เวลา 15:56 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2560  เวลา 12:38 
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4..
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.จินตนา เวชมี รักษาอธิการบดีมหาวิทยาล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18 
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:30 
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:23 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:42 
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี..
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารระดับคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:14 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ..
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:08 
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51 
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา..
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา" ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30 
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม ชั้น 6 ห้อง 60 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม..
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:17 
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำคณะ และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป เข้าร่วม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 และห้องประมวลภา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:07 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙..
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โครงการ "เทพสตรีรวม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:00 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition..
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition ประจำปี 2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน..
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย แล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2560  เวลา 15:30 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:05 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการเทพสตรี บวชใจ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าวัด ถวายในหลวง กับสำนักศิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01 
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim..
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่วยสอนในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาภายในสาขาวิชา เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2..
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม 1 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53 
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING..
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39 
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB..
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม MATLAB สำหรับช่วยสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้กับบุคคลภายนอก โดยเรียน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 13:12 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ ให้กับบุคคลภายนอกและนักศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2560  เวลา 17:33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์..
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอกและผู้ท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2560  เวลา 17:25 
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟังโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39 
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:23 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560 โดยเชิญ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 12:04 
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 11:59 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:48 
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิวแมติกส์..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:45 
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจัย ณ ลานกิจกรรมอาคาร 14 โดยกลุ่มที่ 1 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผสมอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:25 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41 
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ณห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 ตั้งแตเวลา 13.00 - อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:59 
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)..
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 18:03 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน..
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนยางรากวิทยา ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โดย อ.ดร.สกุล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:54 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2560  เวลา 9:11 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม i อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559..
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01 
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ นำโดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:26 
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่..
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2560  เวลา 10:25 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี..
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2560  เวลา 16:00 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ..
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากผู้สมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:57 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี..
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:48 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุม Reprofile ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59 
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะให้กับคณาจารย์ โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เป็นการจั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2560  เวลา 15:17 
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "เทพสตรีเกมส์" โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะครั้งที่ 2..
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแอร์ภายในอาคาร 20 คณะเท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:39 
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าได้เรียนเชิญ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รักษาราชการแทน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Impro อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 10:17 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวการจัดรูปขบวนคณะในการร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยราชภั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 9:43 
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ โดยมี ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 14:40 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560..
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่กับหน่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย และอาจารย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:19 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น..
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ เจ้า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทโควตา ประจำปีกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26 
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560..
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนางนุชนาฏ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนางกฤษณา โตอยู่ หัว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:39 
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559..
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21 
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชากา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมีการสรางความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อการ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2559  เวลา 16:25 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์..
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:40 
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:35 
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรอบเช้ามีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ..
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 โดยมีอาจารย์นิสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ..
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2559  เวลา 17:10 
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 แยกตามคณะ โดยคณะเทคโน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตรวจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:06 
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาภาคปกติ ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในช่วงระยะเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2559  เวลา 14:23 
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมเสมือน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:58 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มย่อย โดยบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฝึกซ้อมที อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:42 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:37 
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:32 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ..
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:28 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการดำเนินชิวิตในการเรียนตลอดหลักสูตร โดยมี ผ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:21 
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ..
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้อง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10 
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH..
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH..
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวารสารให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ศุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:52 
คืนสู่เหย้า ICE 2559..
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ICE เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง เป็นการเปิดรับข้อมูล ประสบการณ์ทำงานขอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:46 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา..
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งมีนักศึกษาภายในคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 12:03 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558..
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาภายในคณะ รับทราบหลักเกณฑ์การฝึก กา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:37 
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:45 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558..
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:41 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ใช้อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุม iTech อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29 
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559..
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 11:06 
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม..
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาฟรี โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนจากประเทศอังกฤษ และ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2559  เวลา 11:44 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้..
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจัยเข้ารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 14:48 
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12 
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส..
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภายในคณะที่เข้ารับการขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ณ ห้องประช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2559  เวลา 15:34 
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา..
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาภายในคณะ โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย เป็นวิทยากรในโครงกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2559  เวลา 10:28 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ..
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 เริ่มตั้งแต่ 13-21 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:32 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2559  เวลา 15:04 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2..
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:29 
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน..
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ HAPPY WORKPLACE หัวข้อการจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:25 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ไ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
8
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม