เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดย อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ก.พ. 2562  เวลา 13:42 
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย..
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซามูเอลเพื่อเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงราย และยังมีการถ่ายทอดองค์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:50 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ..
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:42 
THE MASK NEW YEAR 2019..
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2562  เวลา 14:27 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่..
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งร่วมส่งความส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2561  เวลา 15:23 
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น..
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั้งที่ 1 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2561  เวลา 9:00 
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดกีฬาประเภทฟุตซ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  เวลา 11:20 
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561..
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 และกล่าวต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีรองคณบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  เวลา 10:14 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า..
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น พร้อมท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2561  เวลา 9:47 
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2561  เวลา 9:34 
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2561  เวลา 10:46 
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2561  เวลา 9:24 
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2..
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้ง ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 9:31 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560..
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการเป็ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 17:00 
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 14:09 
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:50 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย..
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 2 คน ได้แก่ Mr.Muhamad Ghery Jayadi and Mr.Faisal Abdul Jaffar from Uni อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:42 
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561..
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนดี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 15 ทุน และประเภททุนเสริมโอกาส จำนวน 7 ทุน โ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ต.ค. 2561  เวลา 18:11 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร..
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 15:21 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม..
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:55 
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:18 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดย ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ก.ย. 2561  เวลา 11:45 
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า..
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนของนักศึกษาวิศวกรรมไ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ก.ย. 2561  เวลา 10:02 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน..
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยเข้าศึกษาดูงานที่ The 20th China International Optoelectronic Exposition (CIOE 2018) จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2561  เวลา 9:54 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ..
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา โดยเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2561  เวลา 16:00 
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี..
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่มีจิตอาสาเข้าร่วมอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี โดยก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ส.ค. 2561  เวลา 17:12 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ..
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2561  เวลา 19:36 
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:26 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาที่มีจิตอาสาทาสีทางเดินข้ามห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:18 
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561..
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการบริหารนักศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2561  เวลา 18:12 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560..
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ส.ค. 2561  เวลา 17:06 
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ และเรียนเชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ส.ค. 2561  เวลา 16:57 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ..
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 18:04 
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561..
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้ากิจการนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารนักศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 17:59 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561..
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2561  เวลา 17:01 
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561..
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2561  เวลา 16:43 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2560..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:09 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2560..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ก.ค. 2561  เวลา 18:02 
ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2561..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่วงเช้าน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 17:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10..
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 17:14 
iTech จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10..
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 16:40 
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4..
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ก.ค. 2561  เวลา 9:49 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท..
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 13:33 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต..
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:53 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4..
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งรอง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:49 
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)..
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 18:06 
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego Education EV3..
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเกียรติกล่าวโครงการอบรม โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 17:50 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น..
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 มิ.ย. 2561  เวลา 11:44 
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik หลักสูตร MTCNA..
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร M อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2561  เวลา 8:37 
ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2561  เวลา 8:30 
ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561..
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ได อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2561  เวลา 17:56 
มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร (ยาหม่อง)..
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2561  เวลา 17:51 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียนเชิญ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2561  เวลา 17:32 
โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560..
วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเสวนา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:47 
พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ..
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับมอบอุปกรณ์ระบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:41 
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560..
วันที่ 24 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2561  เวลา 17:16 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2561  เวลา 15:26 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561..
วันที่ 11 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2561  เวลา 15:11 
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2561  เวลา 11:43 
สัมภาษณ์ นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ..
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2561  เวลา 11:40 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560..
วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 14:50 
โครงการเสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา..
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา แก่ครูแ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 14:18 
โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม..
วันที่ 9 มีนาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 13:49 
ทำบุญครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในคณะ ได้จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 13:38 
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์..
วันที่ 4 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต และจัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 256 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2561  เวลา 17:31 
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยกันทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ โครงการสัม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:20 
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 15:09 
ร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ลานวิถีไท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 14:51 
ประชุมติดตามโครงการบริการวิชาการและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ..
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 12:03 
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี..
วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์แต่ละแขนงวิชา ออกแนะแน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:53 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:49 
คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์..
วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ร่วมต้อนรับคุณวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ และคุณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561  เวลา 17:33 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561..
วันที่ 3 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหาร อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 17:04 
กีฬากระชับมิตร TRU Colorful Party 2018..
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร 80 ปีฯ จากนั้นในเวลา 1 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 15:56 
Green & Red Night Party 2018..
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Green & Red Night Party 2018 ส่งท้ายปี 2017 ต้อนรับปีใหม่ 2018 ให้กับบุคลากรภายในคณะ ณ สวนอาหารบัวหลวง โดยเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:53 
พิธีมอบเงินรางวัล "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันชนะ ในกีฬา "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:48 
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio..
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:41 
"เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักน้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:26 
เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:58 
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ในกับนักศึกษาภายในแขนงวิชา โดยเรียนเช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:20 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ..
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 16:12 
ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม..
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ของจังหวัดลพบุรี และ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ย. 2560  เวลา 11:44 
ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2560  เวลา 17:23 
ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา..
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560..
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2560 โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2560  เวลา 15:30 
ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9..
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ..
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ให้กับคณาจารย์ประจำคณะ ซึ่ง อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2560  เวลา 13:15 
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมอบทุนการศึกษา..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพิธีมอบทุนกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และลงสีฉากบังพระเพลิงฯ ในรัชกาลที่ 9 ของจังหวัดลพบุ..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 15:37 
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:11 
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องการใช้ระบบงานสารบรรณให้กับคณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนำระบบงานสารบร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:03 
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้อง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:56 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานจากการวิจัย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:50 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์..
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของดอกไม้จันทน์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:46 
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.อิษฏ์ รานอก อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2560  เวลา 13:38 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560..
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ครั้งที อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560  เวลา 17:12 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปี 2560..
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2560  เวลา 10:45 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2560  เวลา 15:56 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2560  เวลา 12:38 
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4..
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.จินตนา เวชมี รักษาอธิการบดีมหาวิทยาล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18 
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:30 
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:23 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:42 
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี..
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารระดับคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:14 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ..
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:08 
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51 
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา..
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา" ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30 
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม ชั้น 6 ห้อง 60 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม..
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:17 
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำคณะ และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป เข้าร่วม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยมี อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 และห้องประมวลภา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:07 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙..
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โครงการ "เทพสตรีรวม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:00 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition..
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition ประจำปี 2560 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน..
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย แล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2560  เวลา 15:30 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:05 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการเทพสตรี บวชใจ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าวัด ถวายในหลวง กับสำนักศิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01 
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim..
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่วยสอนในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาภายในสาขาวิชา เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2..
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม 1 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53 
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING..
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39 
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB..
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม MATLAB สำหรับช่วยสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้กับบุคคลภายนอก โดยเรียน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 13:12 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ ให้กับบุคคลภายนอกและนักศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2560  เวลา 17:33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์..
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอกและผู้ท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2560  เวลา 17:25 
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟังโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39 
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:23 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560 โดยเชิญ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 12:04 
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 11:59 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:48 
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิวแมติกส์..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:45 
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจัย ณ ลานกิจกรรมอาคาร 14 โดยกลุ่มที่ 1 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผสมอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่งต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:25 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41 
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ณห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 ตั้งแตเวลา 13.00 - อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:59 
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)..
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 18:03 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน..
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนยางรากวิทยา ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โดย อ.ดร.สกุล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:54 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2560  เวลา 9:11 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม i อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559..
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01 
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ นำโดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:26 
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่..
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2560  เวลา 10:25 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี..
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2560  เวลา 16:00 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ..
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากผู้สมั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:57 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี..
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:48 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุม Reprofile ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59 
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะให้กับคณาจารย์ โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เป็นการจั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2560  เวลา 15:17 
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "เทพสตรีเกมส์" โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะครั้งที่ 2..
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแอร์ภายในอาคาร 20 คณะเท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:39 
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าได้เรียนเชิญ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รักษาราชการแทน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Impro อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 10:17 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวการจัดรูปขบวนคณะในการร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยราชภั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 9:43 
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ โดยมี ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 14:40 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560..
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่กับหน่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย และอาจารย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:19 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น..
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ เจ้า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทโควตา ประจำปีกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26 
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560..
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนางนุชนาฏ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนางกฤษณา โตอยู่ หัว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:39 
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559..
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21 
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชากา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมีการสรางความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อการ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2559  เวลา 16:25 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์..
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:40 
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:35 
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรอบเช้ามีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ..
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 โดยมีอาจารย์นิสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ..
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2559  เวลา 17:10 
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 แยกตามคณะ โดยคณะเทคโน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตรวจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:06 
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาภาคปกติ ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในช่วงระยะเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2559  เวลา 14:23 
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมเสมือน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:58 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มย่อย โดยบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฝึกซ้อมที อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:42 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:37 
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:32 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ..
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:28 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการดำเนินชิวิตในการเรียนตลอดหลักสูตร โดยมี ผ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:21 
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ..
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้อง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10 
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH..
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH..
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวารสารให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ศุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:52 
คืนสู่เหย้า ICE 2559..
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ICE เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง เป็นการเปิดรับข้อมูล ประสบการณ์ทำงานขอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:46 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา..
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งมีนักศึกษาภายในคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 12:03 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558..
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาภายในคณะ รับทราบหลักเกณฑ์การฝึก กา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:37 
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:45 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558..
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:41 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ใช้อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุม iTech อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29 
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559..
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 11:06 
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม..
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาฟรี โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนจากประเทศอังกฤษ และ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2559  เวลา 11:44 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้..
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจัยเข้ารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 14:48 
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ล อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12 
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส..
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภายในคณะที่เข้ารับการขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ณ ห้องประช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2559  เวลา 15:34 
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา..
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาภายในคณะ โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย เป็นวิทยากรในโครงกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2559  เวลา 10:28 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ..
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 เริ่มตั้งแต่ 13-21 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:32 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2559  เวลา 15:04 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2..
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:29 
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน..
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ HAPPY WORKPLACE หัวข้อการจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:25 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ไ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม