collection thai_ci_as
     
 
กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินท..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รู..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 15:37 
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:11 
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:03 
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:56 
นักศึกาาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเส..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:50 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์..
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:46 
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2560  เวลา 13:38 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560..
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560  เวลา 17:12 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโ..
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2560  เวลา 10:45 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศ..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรอง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2560  เวลา 15:56 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ..
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2560  เวลา 12:38 
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4..
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่ม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18 
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:30 
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ..
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:23 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ..
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:42 
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี..
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:14 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ..
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:08 
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51 
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมน..
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30 
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอ..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา..
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:17 
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำป..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำป..
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:07 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙..
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุ..
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:00 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition..
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจ..
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2560  เวลา 15:30 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักส..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:05 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาว..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01 
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim..
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Mul อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2..
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53 
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING..
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39 
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB..
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโน..
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 13:12 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำ..
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2560  เวลา 17:33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก..
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2560  เวลา 17:25 
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างควา..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธาน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39 
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:23 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 12:04 
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 11:59 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ร..
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:48 
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกด..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:45 
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องก..
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำ..
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:25 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41 
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตส..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:59 
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกป..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)..
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 18:03 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน..
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:54 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรอง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2560  เวลา 9:11 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559..
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01 
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:26 
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่..
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2560  เวลา 10:25 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี..
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2560  เวลา 16:00 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ..
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้ม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:57 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื..
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:48 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59 
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2560  เวลา 15:17 
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในค..
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:39 
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในค..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 10:17 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 9:43 
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 14:40 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560..
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ปร..
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนัก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:19 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญ..
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของม..
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26 
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560..
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:39 
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ป..
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21 
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรา..
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัคร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2559  เวลา 16:25 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศ..
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:40 
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:35 
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ..
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ..
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2559  เวลา 17:10 
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:06 
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2559  เวลา 14:23 
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:58 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร..
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:42 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:37 
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:32 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานอ..
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:28 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:21 
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบ..
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10 
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH..
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH..
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:52 
คืนสู่เหย้า ICE 2559..
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:46 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา..
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 12:03 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ปร..
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:37 
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุต..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:45 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ป..
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:41 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29 
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์..
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 11:06 
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม..
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2559  เวลา 11:44 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากร..
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 14:48 
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12 
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส..
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2559  เวลา 15:34 
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษ..
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2559  เวลา 10:28 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ..
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็..
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:32 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2559  เวลา 15:04 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2..
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:29 
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน..
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:25 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
61
Yesterday
52
This Month
674
Last Month
1,304
This Year
13,859
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม