เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากร พร้อมทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คุณชัยวัฒน์ ปานเนียม เพชรเทพสตรีประเภทศิษย์เก่า คุณสุเทพ โชคมีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท โชคมีสุข จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรภายในคณะทุกท่านด้วย ซึ่งจัดงาน ณ ร้านฉัตรนารา จ.ลพบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง จับฉลากแลกของขวัญ และรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกด้วย
สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2562  เวลา 14:27 (ชม 417 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
47
Yesterday
75
This Month
2,335
Last Month
2,479
This Year
25,222
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019