เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากร พร้อมทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คุณชัยวัฒน์ ปานเนียม เพชรเทพสตรีประเภทศิษย์เก่า คุณสุเทพ โชคมีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท โชคมีสุข จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรภายในคณะทุกท่านด้วย ซึ่งจัดงาน ณ ร้านฉัตรนารา จ.ลพบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง จับฉลากแลกของขวัญ และรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกด้วย
สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2562  เวลา 14:27 (ชม 65 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
5
This Month
84
Last Month
68
This Year
152
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019