เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2561  เวลา 9:08 
 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 16:20 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 14:38 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 14:34 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 11:06 
 ประกาศทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 14:34 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:44 
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้กู้ กยศ. ออนไลน์ และดาวน์โหลดเอกสารปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:43 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
46
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ข่าวทุนการศึกษา