เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาอ่านต่อ...
4 มี.ค. 2562  เวลา 16:15
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่ออ่านต่อ...
25 ก.พ. 2562  เวลา 12:48
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด เปิดรับสมัครงาน...
ทางบริษัทกำลังมีความต้องการพนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เพศอ่านต่อ...
1 ส.ค. 2560  เวลา 14:05
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ...
จากการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ได้เสร็จสิอ่านต่อ...
27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:59
 
 
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
 
ประชุมครั้งที่ 4/2562...
วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย อ่านต่อ...
18 เม.ย. 2562  เวลา 15:41
ประชุมครั้งที่ 3/2562...
วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย อ่านต่อ...
29 มี.ค. 2562  เวลา 10:58
 
 
กิจกรรมคณะ
ร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี 62...
วันที่ 10 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลา อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT...
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT" ซึ่งสืบ อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561...
วันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภาค อ่านต่อ...5 เม.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียม อ่านต่อ...3 เม.ย. 2562
ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะ...
วันที่ 25 มีนาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหก...
วันที่ 22 มีนาคม 2562 อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบร อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการ "การออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม"...
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 แขนววิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการทด อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ...
วันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ภายในคณะ อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมปรับปรุงแผนกา อ่านต่อ...8 มี.ค. 2562
ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งส อ่านต่อ...21 ก.พ. 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนา อ่านต่อ...13 ก.พ. 2562
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซา อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ...
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมแ อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
THE MASK NEW YEAR 2019...
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล อ่านต่อ...22 ม.ค. 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่...
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้ก อ่านต่อ...28 ธ.ค. 2561
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น...
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั อ่านต่อ...27 ธ.ค. 2561
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" ก อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561...
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการ อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า...
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจาร อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค อ่านต่อ...22 พ.ย. 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการว อ่านต่อ...21 พ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2...
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...8 พ.ย. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560...
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนด อ่านต่อ...18 ต.ค. 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อน อ่านต่อ...28 ก.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรม...
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตร อ่านต่อ...12 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน...
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถน อ่านต่อ...10 ก.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...31 ส.ค. 2561
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี...
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่ม อ่านต่อ...27 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และน อ่านต่อ...24 ส.ค. 2561
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรอง อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบด อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนั อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน...
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561...
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางน อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561...
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ...9 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2560...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจาร อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2560...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจาร อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2561...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการ อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
iTech จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร อ่านต่อ...18 ก.ค. 2561
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท...
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และ อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เ อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4...
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมค อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)...
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจั อ่านต่อ...25 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego Education EV3...
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเกียรติกล่าวโครงการอบรม อ่านต่อ...25 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้ว...
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ อ่านต่อ...18 มิ.ย. 2561
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik หลักสูตร MTCNA...
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2561
ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดก อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561...
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณบดี มห อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2561
มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร (ยาหม่อง)...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแ อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2561
โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560...
วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นป อ่านต่อ...6 พ.ค. 2561
พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ...
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจาร อ่านต่อ...6 พ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560...
วันที่ 24 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกี อ่านต่อ...24 เม.ย. 2561
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์...
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อ่านต่อ...11 เม.ย. 2561
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561...
วันที่ 11 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผ อ่านต่อ...11 เม.ย. 2561
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร อ่านต่อ...3 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์ นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ...
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่ อ่านต่อ...3 เม.ย. 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปร อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
โครงการเสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึก...
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมควา อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม...
วันที่ 9 มีนาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ใน อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
ทำบุญครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในคณะ ได้จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับบ...
วันที่ 4 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต และจัดซุ้ อ่านต่อ...7 มี.ค. 2561
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานภายใ อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
ร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
ประชุมติดตามโครงการบริการวิชาการและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี...
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดย อ.ดร.สกุล คำนว อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี...
วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล...
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิช อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์...
วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิ อ่านต่อ...16 ม.ค. 2561
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561...
วันที่ 3 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหาร อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธ อ่านต่อ...5 ม.ค. 2561
กีฬากระชับมิตร TRU Colorful Party 2018...
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งถวายแ อ่านต่อ...5 ม.ค. 2561
Green & Red Night Party 2018...
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Green & Red Night Party 2018 ส่งท้ายปี 2017 ต้อนรับปีใหม่ 2018 ให อ่านต่อ...28 ธ.ค. 2560
พิธีมอบเงินรางวัล "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2...
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนัก อ่านต่อ...12 ธ.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio...
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีกา อ่านต่อ...12 ธ.ค. 2560
"เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560...
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายใ อ่านต่อ...12 ธ.ค. 2560
เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา...
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึ อ่านต่อ...12 ธ.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์...
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อ อ่านต่อ...12 ธ.ค. 2560
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ...
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาท อ่านต่อ...17 พ.ย. 2560
ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม...
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขบ อ่านต่อ...6 พ.ย. 2560
ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือน และ อ่านต่อ...2 พ.ย. 2560
ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา...
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำช อ่านต่อ...31 ต.ค. 2560
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำป...
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ต อ่านต่อ...28 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระป...
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู อ่านต่อ...25 ต.ค. 2560
โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ...
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Parti อ่านต่อ...24 ต.ค. 2560
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระป อ่านต่อ...12 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และลงสีฉากบังพร...
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมร่ อ่านต่อ...12 ต.ค. 2560
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี...
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ประกอบวิชา อ่านต่อ...5 ต.ค. 2560
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ...
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องการใช้ระบบงานสาร อ่านต่อ...5 ต.ค. 2560
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย...
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร อ่านต่อ...5 ต.ค. 2560
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานจากการวิจั...
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโล อ่านต่อ...5 ต.ค. 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์...
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของ อ่านต่อ...5 ต.ค. 2560
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี...
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดี อ่านต่อ...21 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560...
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็ อ่านต่อ...14 ก.ย. 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปี 2560...
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัค อ่านต่อ...1 ก.ย. 2560
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนั อ่านต่อ...28 ส.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อกา อ่านต่อ...26 ส.ค. 2560
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4...
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 อ่านต่อ...18 ส.ค. 2560
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดา อ่านต่อ...17 ส.ค. 2560
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกรอบการจัดสรรงบประม อ่านต่อ...17 ส.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เป็ อ่านต่อ...11 ส.ค. 2560
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี...
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำค อ่านต่อ...11 ส.ค. 2560
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสอนวิธีการ...
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศ อ่านต่อ...11 ส.ค. 2560
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องป อ่านต่อ...3 ส.ค. 2560
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา...
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการใช้ว อ่านต่อ...3 ส.ค. 2560
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ...
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและ อ่านต่อ...3 ส.ค. 2560
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว...
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ อ่านต่อ...3 ส.ค. 2560
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ...
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำคณะ และน อ่านต่อ...27 ก.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง อ่านต่อ...27 ก.ค. 2560
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั อ่านต่อ...27 ก.ค. 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙...
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะเทคโน อ่านต่อ...27 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโน...
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพ อ่านต่อ...27 ก.ค. 2560
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition...
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแ อ่านต่อ...19 ก.ค. 2560
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย และเยี่ยมชมศึก...
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงก อ่านต่อ...14 ก.ค. 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559...
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระด อ่านต่อ...6 ก.ค. 2560
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย...
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครง อ่านต่อ...6 ก.ค. 2560
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim...
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่วยสอนใ อ่านต่อ...6 ก.ค. 2560
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2...
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We ar อ่านต่อ...6 ก.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING...
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรม อ่านต่อ...6 ก.ค. 2560
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB...
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม MATLAB สำหรับช่วยสอน อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ อ่านต่อ...28 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ...
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหร อ่านต่อ...28 มิ.ย. 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ อ่านต่อ...27 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเ...
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอ อ่านต่อ...16 มิ.ย. 2560
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง...
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟังโครงกา อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์...
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธ อ่านต่อ...14 มิ.ย. 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560...
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุ อ่านต่อ...13 มิ.ย. 2560
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโน...
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้และทั อ่านต่อ...13 มิ.ย. 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศ...
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 อ่านต่อ...30 พ.ค. 2560
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าว...
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทดสอบงานว อ่านต่อ...30 พ.ค. 2560
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล...
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจัย ณ ลาน อ่านต่อ...30 พ.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 อ่านต่อ...30 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560...
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/25 อ่านต่อ...18 พ.ค. 2560
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1...
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโล อ่านต่อ...11 พ.ค. 2560
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อน อ่านต่อ...11 พ.ค. 2560
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)...
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก อ่านต่อ...1 พ.ค. 2560
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์...
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหา อ่านต่อ...1 พ.ค. 2560
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน...
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุ อ่านต่อ...1 พ.ค. 2560
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560...
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริห อ่านต่อ...7 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2...
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมก อ่านต่อ...30 มี.ค. 2560
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559...
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...30 มี.ค. 2560
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ นำโดย อ.ดร.สก อ่านต่อ...20 มี.ค. 2560
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่...
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผ อ่านต่อ...8 มี.ค. 2560
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี...
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียง อ่านต่อ...27 ก.พ. 2560
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2...
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงก อ่านต่อ...22 ก.พ. 2560
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ...
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่ง อ่านต่อ...14 ก.พ. 2560
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำร...
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานค อ่านต่อ...14 ก.พ. 2560
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุม อ่านต่อ...8 ก.พ. 2560
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ...
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะให้กับคณาจารย์ อ่านต่อ...6 ก.พ. 2560
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ...
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 255 อ่านต่อ...1 ก.พ. 2560
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะครั้งที่ 2...
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิช อ่านต่อ...1 ก.พ. 2560
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560...
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 อ่านต่อ...23 ม.ค. 2560
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะ...
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับ อ่านต่อ...13 ม.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ...
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวการจั อ่านต่อ...13 ม.ค. 2560
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560...
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ โดยมี ผศ.เ อ่านต่อ...9 ม.ค. 2560
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560...
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัว อ่านต่อ...9 ม.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2559...
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบ อ่านต่อ...9 ม.ค. 2560
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น...
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒน อ่านต่อ...27 ธ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560...
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเข้าศึ อ่านต่อ...20 ธ.ค. 2559
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากค อ่านต่อ...29 พ.ย. 2559
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560...
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนาง อ่านต่อ...23 พ.ย. 2559
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559...
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาคการศึกษ อ่านต่อ...23 พ.ย. 2559
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยา อ่านต่อ...23 พ.ย. 2559
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2...
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมีการสรางความรวมม อ่านต่อ...1 พ.ย. 2559
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์...
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงกา อ่านต่อ...7 ต.ค. 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2...
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการเ อ่านต่อ...7 ต.ค. 2559
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยร อ่านต่อ...27 ก.ย. 2559
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภ อ่านต่อ...22 ก.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ...
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให้กับนั อ่านต่อ...22 ก.ย. 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ...
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแล อ่านต่อ...2 ก.ย. 2559
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษ อ่านต่อ...1 ก.ย. 2559
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข อ่านต่อ...26 ส.ค. 2559
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร...
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั อ่านต่อ...26 ส.ค. 2559
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ...
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ให้ค อ่านต่อ...24 ส.ค. 2559
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ...
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบั อ่านต่อ...23 ส.ค. 2559
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559...
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มย่อย โดยบัณฑิตหล อ่านต่อ...23 ส.ค. 2559
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักก อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559...
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงกา อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7...
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการปร อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ...
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบ อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้น อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ...
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธ อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ...
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ใ อ่านต่อ...9 ส.ค. 2559
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH...
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรร อ่านต่อ...7 ก.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH...
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH เพื่อเ อ่านต่อ...24 มิ.ย. 2559
คืนสู่เหย้า ICE 2559...
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ICE เพื่อสานส อ่านต่อ...24 มิ.ย. 2559
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา...
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา อ่านต่อ...6 มิ.ย. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558...
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค อ่านต่อ...6 มิ.ย. 2559
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรประจ อ่านต่อ...19 พ.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558...
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค อ่านต่อ...19 พ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559...
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึ อ่านต่อ...28 เม.ย. 2559
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558...
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการ อ่านต่อ...28 เม.ย. 2559
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559...
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ให อ่านต่อ...21 เม.ย. 2559
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม...
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม อ่านต่อ...19 เม.ย. 2559
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้...
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจัยเข้ารับฟังแลกเ อ่านต่อ...1 เม.ย. 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...28 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส...
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา อ่านต่อ...4 มี.ค. 2559
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา...
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภา อ่านต่อ...25 ก.พ. 2559
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ...
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครง อ่านต่อ...23 ก.พ. 2559
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหารา...
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่น อ่านต่อ...19 ก.พ. 2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559...
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้า อ่านต่อ...28 ม.ค. 2559
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2...
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำส อ่านต่อ...12 ม.ค. 2559
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน...
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ HAPPY WORKPLACE หัว อ่านต่อ...12 ม.ค. 2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559...
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบด อ่านต่อ...4 ม.ค. 2559
 
 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี