เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั้งที่ 1 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้า พร้อมทั้งเรียนเชิญ ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และนางพัชนีย์ พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะได้ให้เกียรติร่วมงานคืนสู่เหย้าครั้งนี้ จุดประสงค์ของงานเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าพบปะคณาจารย์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งในการจัดงานมีการแสดงมุทิตาคารวะคณาจารย์โดยการมอบดอกไม้ให้กับคณาจารย์ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2561  เวลา 9:00 (ชม 120 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
1
This Month
13
Last Month
117
This Year
3,342
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น