เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
 ประชุมครั้งที่ 3/2563 สร้างเมื่อ 12 มี.ค. 2563  เวลา 19:41 
 ประชุมครั้งที่ 2/2563 สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2563  เวลา 10:39 
 ประชุมครั้งที่ 1/2563 สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2563  เวลา 11:13 
 ประชุมครั้งที่ 12/2562 สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2562  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 11/2562 สร้างเมื่อ 26 พ.ย. 2562  เวลา 15:11 
 ประชุมครั้งที่ 10/2562 สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2562  เวลา 16:02 
 ประชุมครั้งที่ 9/2562 สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2562  เวลา 15:56 
 ประชุมครั้งที่ 8/2562 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2562  เวลา 9:51 
 ประชุมครั้งที่ 7/2562 สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2562  เวลา 16:57 
 ประชุมครั้งที่ 6/2562 สร้างเมื่อ 20 มิ.ย. 2562  เวลา 14:31 
 ประชุมครั้งที่ 5/2562 สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 11:36 
 ประชุมครั้งที่ 4/2562 สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2562  เวลา 15:41 
 ประชุมครั้งที่ 3/2562 สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 10:58 
 ประชุมครั้งที่ 2/2562 สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2562  เวลา 14:36 
 ประชุมครั้งที่ 1/2562 สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2562  เวลา 13:58 
 ประชุมครั้งที่ 12/2561 สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2562  เวลา 13:48 
 ประชุมครั้งที่ 11/2561 สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2561  เวลา 11:02 
 ประชุมครั้งที่ 10/2561 สร้างเมื่อ 18 ต.ค. 2561  เวลา 17:37 
 ประชุมครั้งที่ 9/2561 สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2561  เวลา 14:48 
 ประชุมครั้งที่ 8/2561 สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2561  เวลา 17:03 
 ประชุมครั้งที่ 7/2561 สร้างเมื่อ 22 ก.ค. 2561  เวลา 17:11 
 ประชุมครั้งที่ 6/2561 สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2561  เวลา 18:54 
 ประชุมครั้งที่ 5/2561 สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2561  เวลา 14:19 
 ประชุมครั้งที่ 4/2561 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 12:56 
 ประชุมครั้งที่ 3/2561 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2561  เวลา 9:57 
 ประชุมครั้งที่ 2/2561 สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:01 
 ประชุมครั้งที่ 1/2561 สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2561  เวลา 8:57 
 ประชุมครั้งที่ 12/2560 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:37 
 ประชุมครั้งที่ 11/2560 สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 10/2560 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:03 
 ประชุมครั้งที่ 9/2560 สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2560  เวลา 16:41 
 ประชุมครั้งที่ 8/2560 สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:32 
 ประชุมครั้งที่ 7/2560 สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:39 
 ประชุมครั้งที่ 6/2560 สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:45 
 ประชุมครั้งที่ 5/2560 สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 4/2560 สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2560  เวลา 16:07 
 ประชุมครั้งที่ 3/2560 สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:08 
 ประชุมครั้งที่ 11/2559 สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 12:31 
 ประชุมครั้งที่ 10/2559 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2559  เวลา 10:41 
 ประชุมครั้งที่ 9/2559 สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:00 
 ประชุมครั้งที่ 8/2559 สร้างเมื่อ 12 ก.ย. 2559  เวลา 12:42 
 ประชุมครั้งที่ 7/2559 สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 17:29 
 ประชุมครั้งที่ 6/2559 สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2559  เวลา 15:39 
 ประชุมครั้งที่ 5/2559 สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:40 
 ประชุมครั้งที่ 4/2559 สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:25 
 ประชุมครั้งที่ 3/2559 สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2559  เวลา 9:41 
 ประชุมครั้งที่ 2/2559 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:33 
 ประชุมครั้งที่ 1/2559 สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2559  เวลา 10:36 
 ประชุมครั้งที่ 12/2558 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2558  เวลา 11:22 
 ประชุมครั้งที่ 11/2558 สร้างเมื่อ 26 พ.ย. 2558  เวลา 16:06 
 ประชุมครั้งที่ 10/2558 สร้างเมื่อ 13 ต.ค. 2558  เวลา 9:53 
 ประชุมครั้งที่ 9/2558 สร้างเมื่อ 4 ก.ย. 2558  เวลา 10:06 
 ประชุมครั้งที่ 8/2558 สร้างเมื่อ 7 ส.ค. 2558  เวลา 10:06 
 ประชุมครั้งที่ 7/2558 สร้างเมื่อ 15 ก.ค. 2558  เวลา 16:32 
 ประชุมครั้งที่ 6/2558 สร้างเมื่อ 8 มิ.ย. 2558  เวลา 10:55 
 ประชุมครั้งที่ 5/2558 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2558  เวลา 15:46 
 ประชุมครั้งที่่ 4/2558 สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2558  เวลา 15:38 
 ประชุมครั้งที่ 3/2558 สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2558  เวลา 9:53 
 ประชุมครั้งที่ 2/2558 สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2558  เวลา 9:52 
 ประชุมครั้งที่ 1/2558 สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2558  เวลา 9:50 
 ประชุมครั้งที่ 11/2557 สร้างเมื่อ 1 ธ.ค. 2557  เวลา 10:25 
 ประชุมครั้งที่ 10/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:29 
 ประชุมครั้งที่ 9/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:26 
 ประชุมครั้งที่ 8/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:21 
 ประชุมครั้งที่ 7/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 12:24 
 ประชุมครั้งที่ 6/2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:37 
 ประชุมครั้งที่ 5/2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:33 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
กิจกรรมประชุมคณะ