เข้าสู่ระบบ  
 
 
 ประชุม กปค. ครั้งที่ 3/2565 สร้างเมื่อ 11 มี.ค. 2565  เวลา 17:34 
 ประชุมครั้งที่ 7/2564 สร้างเมื่อ 12 ก.ค. 2564  เวลา 18:16 
 ประชุมครั้งที่ 6/2564 สร้างเมื่อ 12 ก.ค. 2564  เวลา 18:02 
 ประชุมครั้งที่ 5/2564 สร้างเมื่อ 12 ก.ค. 2564  เวลา 17:44 
 ประชุมครั้งที่ 4/2564 สร้างเมื่อ 12 ก.ค. 2564  เวลา 17:26 
 ประชุมครั้งที่ 3/2564 สร้างเมื่อ 12 ก.ค. 2564  เวลา 17:02 
 ประชุมครั้งที่ 2/2564 สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2564  เวลา 15:31 
 ประชุมครั้งที่ 1/2564 สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2564  เวลา 15:13 
 ประชุมครั้งที่ 12/2563 สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2563  เวลา 10:17 
 ประชุมครั้งที่ 11/2563 สร้างเมื่อ 12 พ.ย. 2563  เวลา 9:05 
 ประชุมครั้งที่ 10/2563 สร้างเมื่อ 14 ต.ค. 2563  เวลา 16:53 
 ประชุมครั้งที่ 9/2563 สร้างเมื่อ 9 ก.ย. 2563  เวลา 22:05 
 ประชุมครั้งที่ 8/2563 สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2563  เวลา 14:48 
 ประชุมครั้งที่ 7/2563 สร้างเมื่อ 17 ก.ค. 2563  เวลา 11:42 
 ประชุมครั้งที่ 6/2563 สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2563  เวลา 12:34 
 ประชุมครั้งที่ 5/2563 สร้างเมื่อ 15 พ.ค. 2563  เวลา 13:12 
 ประชุมครั้งที่ 3/2563 สร้างเมื่อ 12 มี.ค. 2563  เวลา 19:41 
 ประชุมครั้งที่ 2/2563 สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2563  เวลา 10:39 
 ประชุมครั้งที่ 1/2563 สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2563  เวลา 11:13 
 ประชุมครั้งที่ 12/2562 สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2562  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 11/2562 สร้างเมื่อ 26 พ.ย. 2562  เวลา 15:11 
 ประชุมครั้งที่ 10/2562 สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2562  เวลา 16:02 
 ประชุมครั้งที่ 9/2562 สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2562  เวลา 15:56 
 ประชุมครั้งที่ 8/2562 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2562  เวลา 9:51 
 ประชุมครั้งที่ 7/2562 สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2562  เวลา 16:57 
 ประชุมครั้งที่ 6/2562 สร้างเมื่อ 20 มิ.ย. 2562  เวลา 14:31 
 ประชุมครั้งที่ 5/2562 สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 11:36 
 ประชุมครั้งที่ 4/2562 สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2562  เวลา 15:41 
 ประชุมครั้งที่ 3/2562 สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562  เวลา 10:58 
 ประชุมครั้งที่ 2/2562 สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2562  เวลา 14:36 
 ประชุมครั้งที่ 1/2562 สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2562  เวลา 13:58 
 ประชุมครั้งที่ 12/2561 สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2562  เวลา 13:48 
 ประชุมครั้งที่ 11/2561 สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2561  เวลา 11:02 
 ประชุมครั้งที่ 10/2561 สร้างเมื่อ 18 ต.ค. 2561  เวลา 17:37 
 ประชุมครั้งที่ 9/2561 สร้างเมื่อ 19 ก.ย. 2561  เวลา 14:48 
 ประชุมครั้งที่ 8/2561 สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2561  เวลา 17:03 
 ประชุมครั้งที่ 7/2561 สร้างเมื่อ 22 ก.ค. 2561  เวลา 17:11 
 ประชุมครั้งที่ 6/2561 สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2561  เวลา 18:54 
 ประชุมครั้งที่ 5/2561 สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2561  เวลา 14:19 
 ประชุมครั้งที่ 4/2561 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 12:56 
 ประชุมครั้งที่ 3/2561 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2561  เวลา 9:57 
 ประชุมครั้งที่ 2/2561 สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:01 
 ประชุมครั้งที่ 1/2561 สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2561  เวลา 8:57 
 ประชุมครั้งที่ 12/2560 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:37 
 ประชุมครั้งที่ 11/2560 สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 10/2560 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:03 
 ประชุมครั้งที่ 9/2560 สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2560  เวลา 16:41 
 ประชุมครั้งที่ 8/2560 สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:32 
 ประชุมครั้งที่ 7/2560 สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:39 
 ประชุมครั้งที่ 6/2560 สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:45 
 ประชุมครั้งที่ 5/2560 สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:16 
 ประชุมครั้งที่ 4/2560 สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2560  เวลา 16:07 
 ประชุมครั้งที่ 3/2560 สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:08 
 ประชุมครั้งที่ 11/2559 สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 12:31 
 ประชุมครั้งที่ 10/2559 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2559  เวลา 10:41 
 ประชุมครั้งที่ 9/2559 สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:00 
 ประชุมครั้งที่ 8/2559 สร้างเมื่อ 12 ก.ย. 2559  เวลา 12:42 
 ประชุมครั้งที่ 7/2559 สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 17:29 
 ประชุมครั้งที่ 6/2559 สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2559  เวลา 15:39 
 ประชุมครั้งที่ 5/2559 สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:40 
 ประชุมครั้งที่ 4/2559 สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:25 
 ประชุมครั้งที่ 3/2559 สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2559  เวลา 9:41 
 ประชุมครั้งที่ 2/2559 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:33 
 ประชุมครั้งที่ 1/2559 สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2559  เวลา 10:36 
 ประชุมครั้งที่ 12/2558 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2558  เวลา 11:22 
 ประชุมครั้งที่ 11/2558 สร้างเมื่อ 26 พ.ย. 2558  เวลา 16:06 
 ประชุมครั้งที่ 10/2558 สร้างเมื่อ 13 ต.ค. 2558  เวลา 9:53 
 ประชุมครั้งที่ 9/2558 สร้างเมื่อ 4 ก.ย. 2558  เวลา 10:06 
 ประชุมครั้งที่ 8/2558 สร้างเมื่อ 7 ส.ค. 2558  เวลา 10:06 
 ประชุมครั้งที่ 7/2558 สร้างเมื่อ 15 ก.ค. 2558  เวลา 16:32 
 ประชุมครั้งที่ 6/2558 สร้างเมื่อ 8 มิ.ย. 2558  เวลา 10:55 
 ประชุมครั้งที่ 5/2558 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2558  เวลา 15:46 
 ประชุมครั้งที่่ 4/2558 สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2558  เวลา 15:38 
 ประชุมครั้งที่ 3/2558 สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2558  เวลา 9:53 
 ประชุมครั้งที่ 2/2558 สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2558  เวลา 9:52 
 ประชุมครั้งที่ 1/2558 สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2558  เวลา 9:50 
 ประชุมครั้งที่ 11/2557 สร้างเมื่อ 1 ธ.ค. 2557  เวลา 10:25 
 ประชุมครั้งที่ 10/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:29 
 ประชุมครั้งที่ 9/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:26 
 ประชุมครั้งที่ 8/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 13:21 
 ประชุมครั้งที่ 7/2557 สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 12:24 
 ประชุมครั้งที่ 6/2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:37 
 ประชุมครั้งที่ 5/2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:33 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
กิจกรรมประชุมคณะ