เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 2 คน ได้แก่ Mr.Muhamad Ghery Jayadi and Mr.Faisal Abdul Jaffar from University of Kebangsan, Indonesia จากโครงการ The Southeast Asia-Technical and Vocational Education and Training (SEA-TVET) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พร้อมนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะเวลาฝึกประสบการณ์นี้ด้วย
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:42 (ชม 124 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
95
This Month
872
Last Month
2,393
This Year
7,438
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย