เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสาช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิรภัทรสร กุลศรี เจ้าของคลินิกเสริมความงามพลอยเฟรชบิวตี้, ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ, อ.ธาดา คำแดง, อ.พิชิต อ้วยไตร และ อ.อิษฎ์ รานอก อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับผลการประกวด ประเภทดาว ได้แก่ นส.ธัญจิรา จันทะศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, ประเภทเดือน ได้แก่ นายเฉลิม รักรุกรบ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีรางวัล ป๊อปปูล่าโหวต และหนุ่มหน้าใส ได้แก่ นายเฉลิม รักรุกรบ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, รางวัลสาวหน้าใส ได้แก่ นส.ธัญจิรา จันทะศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, รางวัลโซเชียลโหวตชาย ได้แก่ นายอภิศาล แสงมณี นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และรางวัลโซเชียลโหวตหญิง ได้แก่ นส.สุภิกา เรือตะขบ นักศึกษาแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 14:09 (ชม 705 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
41
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561