เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับชมการขับร้องเพลงหมู่สดุดีจอมราชา เพลงมาร์ชเทพสตรี เพลงปณิธานเทพสตรี และเพลง 100 ปี เทพสตรีรวมใจ การเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การเยี่ยมชมหอเกียรติยศ และการติดตามงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และลำดับต่อไปโดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" ให้กับอดีตอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน, อาจารย์, ศิษย์เก่า, บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา จำนวน 50 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัล "เพชรเทพสตรี" ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา ประเภทอาจารย์ 2.อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต ประเภทศิษย์เก่า 3.นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน 4.นางสาวเพ็ญนภา นวนคำ ประเภทนักศึกษา
สร้างเมื่อ 25 ก.ย. 2563  เวลา 17:06 (ชม 458 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
44
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี