เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร 80 ปีฯ จากนั้นในเวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 สี คือสีเขียว และสีกรมท่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอยู่สีเขียวและเข้าร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬากระชับมิตร 2018 โดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร 2018 ในครั้งนี้
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 15:56
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม กีฬากระชับมิตร TRU Colorful Party 2018