เข้าสู่ระบบ  
 
 
ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559 (WRO : World Robot Olympiad 2016) ระดับภาคกลาง ได้จัดสนามแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์การแข่งขันที่ www.gammaco.com/wro


สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2559  เวลา 17:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2559