เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559 (WRO : World Robot Olympiad 2016) ระดับภาคกลาง ได้จัดสนามแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์การแข่งขันที่ www.gammaco.com/wro


สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2559  เวลา 17:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
142
This Month
1,935
Last Month
2,214
This Year
18,584
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2559