เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20 สิงหาคม 2557 รอบบ่าย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557