เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับทางบริษัท โดยจะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 และศิษย์เก่า เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น บุคคลใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่พี่ขวัญชนก 086-5677800 และ 02-7350851 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 15:31
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
78
This Month
1,710
Last Month
2,214
This Year
18,359
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน