เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
บริษัท กรีนสปอต จำกัด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเข้ามาฝึกงานเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนการเปิดรับสมัครนักศึกษา นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 นี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 17:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561