เข้าสู่ระบบ  
 
 
บริษัท กรีนสปอต จำกัด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเข้ามาฝึกงานเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนการเปิดรับสมัครนักศึกษา นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 นี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 17:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561