เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคัพ" ขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีกีฬาประเภทฟุตซอล และเปตอง เป็นการให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และยังสานสัมพันธ์ระหว่างสาขาอีกด้วย

สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2560  เวลา 12:05
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
50
Yesterday
85
This Month
1,317
Last Month
1,767
This Year
10,634
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม