เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่ทางศูนย์ภาษาได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรายชื่อนักศึกษาแบ่งกลุ่มตามห้องอบรมภายในคณะให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ ให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2561  เวลา 8:25
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
66
This Month
2,403
Last Month
2,640
This Year
27,930
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษฯ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3