เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น ทางคณะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งหมด 20 ทุน สามารถตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2561  เวลา 17:34
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561