เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพการแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะชุดฝึกปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ จึงได้มีประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2564  เวลา 11:54
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศการแต่งกายด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน