เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพการแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะชุดฝึกปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ จึงได้มีประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2564  เวลา 11:54
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศการแต่งกายด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน