เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่จะต้องนำข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนอ่านต่อ...
25 มิ.ย. 2562  เวลา 16:14
รับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากรแฟลต A1 และ B1...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร แฟลตที่พัก A1 และ B1 ดัอ่านต่อ...
19 มิ.ย. 2562  เวลา 16:49
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด เปิดรับสมัครงาน...
ทางบริษัทกำลังมีความต้องการพนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เพศอ่านต่อ...
1 ส.ค. 2560  เวลา 14:05
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ...
จากการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ได้เสร็จสิอ่านต่อ...
27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:59
 
 
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
 
ประชุมครั้งที่ 6/2562...
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวอ่านต่อ...
20 มิ.ย. 2562  เวลา 14:31
ประชุมครั้งที่ 5/2562...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชอ่านต่อ...
19 มิ.ย. 2562  เวลา 11:36
 
 
กิจกรรมคณะ
พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562...
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีบริการอาหารว่างให้กับบัณฑิตและผู้ติดตามทุกท่า อ่านต่อ...19 มิ.ย. 2562
อบรม LINK CAMPUS CABLING 2019...
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม LINK CAMPUS อ่านต่อ...13 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในหลักสู อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยค อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้างานกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...10 มิ.ย. 2562
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมทั้งคณาจารย์ และบ อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อพ...
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเสริมความรู้ ทักษะและส อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมเกรดอนุกรรมการประจำคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เชิญอนุก อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik หลักสูตร MTCNA...
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะออกแบบผลิตภัณฑ์...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1...
วันที่ 22 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมการจัดทำว อ่านต่อ...23 เม.ย. 2562
ร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี 62...
วันที่ 10 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลา อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT...
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT" ซึ่งสืบ อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561...
วันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภาค อ่านต่อ...5 เม.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียม อ่านต่อ...3 เม.ย. 2562
ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะ...
วันที่ 25 มีนาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหก...
วันที่ 22 มีนาคม 2562 อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบร อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการ "การออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม"...
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 แขนววิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการทด อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ...
วันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ภายในคณะ อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมปรับปรุงแผนกา อ่านต่อ...8 มี.ค. 2562
ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งส อ่านต่อ...21 ก.พ. 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนา อ่านต่อ...13 ก.พ. 2562
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซา อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ...
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมแ อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
THE MASK NEW YEAR 2019...
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล อ่านต่อ...22 ม.ค. 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่...
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้ก อ่านต่อ...28 ธ.ค. 2561
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น...
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั อ่านต่อ...27 ธ.ค. 2561
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" ก อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561...
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการ อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า...
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจาร อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค อ่านต่อ...22 พ.ย. 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการว อ่านต่อ...21 พ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2...
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...8 พ.ย. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560...
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนด อ่านต่อ...18 ต.ค. 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อน อ่านต่อ...28 ก.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรม...
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตร อ่านต่อ...12 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน...
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถน อ่านต่อ...10 ก.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...31 ส.ค. 2561
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี...
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่ม อ่านต่อ...27 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และน อ่านต่อ...24 ส.ค. 2561
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรอง อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบด อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนั อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน...
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561...
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางน อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561...
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ...9 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2560...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจาร อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2560...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจาร อ่านต่อ...31 ก.ค. 2561
ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2561...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการ อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
iTech จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อ่านต่อ...26 ก.ค. 2561
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร อ่านต่อ...18 ก.ค. 2561
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท...
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และ อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เ อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4...
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมค อ่านต่อ...29 มิ.ย. 2561
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)...
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจั อ่านต่อ...25 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego Education EV3...
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเกียรติกล่าวโครงการอบรม อ่านต่อ...25 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้ว...
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ อ่านต่อ...18 มิ.ย. 2561
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik หลักสูตร MTCNA...
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2561
ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดก อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2561...
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณบดี มห อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2561
มอบเครื่องผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร (ยาหม่อง)...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแ อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2561
โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560...
วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นป อ่านต่อ...6 พ.ค. 2561
พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ...
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจาร อ่านต่อ...6 พ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560...
วันที่ 24 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกี อ่านต่อ...24 เม.ย. 2561
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์...
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อ่านต่อ...11 เม.ย. 2561
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561...
วันที่ 11 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผ อ่านต่อ...11 เม.ย. 2561
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร อ่านต่อ...3 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์ นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ...
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่ อ่านต่อ...3 เม.ย. 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปร อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
โครงการเสริมความรู้การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึก...
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมควา อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม...
วันที่ 9 มีนาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ใน อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
ทำบุญครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในคณะ ได้จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...16 มี.ค. 2561
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับบ...
วันที่ 4 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต และจัดซุ้ อ่านต่อ...7 มี.ค. 2561
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานภายใ อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
ร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา อ่านต่อ...14 ก.พ. 2561
ประชุมติดตามโครงการบริการวิชาการและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี...
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดย อ.ดร.สกุล คำนว อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี...
วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล...
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิช อ่านต่อ...5 ก.พ. 2561
คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์...
วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิ อ่านต่อ...16 ม.ค. 2561
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561...
วันที่ 3 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหาร อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธ อ่านต่อ...5 ม.ค. 2561
 
 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
158
Yesterday
125
This Month
2,501
Last Month
3,158
This Year
16,285
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี