สายตรงคณบดี     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565...
กองบริการการศึกษา ได้จัดทำปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้ออ่านต่อ...
18 มี.ค. 2565  เวลา 14:02
ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ...
สำนักงานจัดการทรัพย์และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชกอ่านต่อ...
20 ธ.ค. 2564  เวลา 16:49
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด เปิดรับสมัครงาน...
ทางบริษัทกำลังมีความต้องการพนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เพศอ่านต่อ...
1 ส.ค. 2560  เวลา 14:05
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ...
จากการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ได้เสร็จสิอ่านต่อ...
27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:59
 
 
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
 
ประชุม กปค. ครั้งที่ 3/2565...
วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคอ่านต่อ...
11 มี.ค. 2565  เวลา 17:34
ประชุมครั้งที่ 7/2564...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกอ่านต่อ...
12 ก.ค. 2564  เวลา 18:16
 
 
กิจกรรมคณะ
หารือจัดทำเครื่องมือแปรรูปพืชส่วนที่ไม่ใชผลผลิตหลักหลีกเลี่ยงการเผ...
วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ทีมผู้บริหาร อ่านต่อ...7 เม.ย. 2565
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564...
วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดย อ.ดร.ส อ่านต่อ...1 เม.ย. 2565
การเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม "การเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้ อ่านต่อ...12 ก.ค. 2564
ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564...
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนเปิดภ อ่านต่อ...11 มิ.ย. 2564
โครงการประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ได้เรียน อ่านต่อ...23 พ.ย. 2563
ประชุมปิดภาคการศึกษา 1/63 - เปิดภาคการศึกษา 2/63...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อ อ่านต่อ...12 พ.ย. 2563
อบรมการใช้โปรแกรม Solidworks...
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณา อ่านต่อ...26 ต.ค. 2563
เลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ 2563...
วันที่ 23 กันยายน 2563 งานกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหก อ่านต่อ...25 ก.ย. 2563
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี...
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณาจาร อ่านต่อ...25 ก.ย. 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ได้ดำเเนินการ อ่านต่อ...24 ส.ค. 2563
มอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563...
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการมอบทุนการศึกษาเรียนดีและเสริมโอกาสของคณะให้ อ่านต่อ...21 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563...
วันที่ 10 กันยายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาช อ่านต่อ...14 ส.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พร...
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร ร่ อ่านต่อ...14 ส.ค. 2563
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบอ...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึ อ่านต่อ...30 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่อ อ่านต่อ...27 ก.ค. 2563
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านเทคโ...
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะเทคโน อ่านต่อ...27 ก.ค. 2563
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2562...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...24 ก.ค. 2563
อบรมการใช้ Programable Logic Control (PLC)...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใ อ่านต่อ...24 ก.ค. 2563
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ...
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ โ อ่านต่อ...20 ก.ค. 2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า...
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเทค อ่านต่อ...14 ก.ค. 2563
โครงการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับประสิทธิภ...
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโน อ่านต่อ...14 ก.ค. 2563
ประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563...
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภ อ่านต่อ...15 มิ.ย. 2563
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบ MOOC...
วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในก อ่านต่อ...11 มี.ค. 2563
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2563...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด อ่านต่อ...13 ก.พ. 2563
กิจกรรมพี่พบน้องแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม...
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในแขนงวิชาเพื่ อ่านต่อ...6 ก.พ. 2563
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2562...
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร อ่านต่อ...6 ก.พ. 2563
นำนวัตกรรมเตือนผู้ป่วยลุกออกจากเตียงผ่าน Line ให้ รพ.อนันทมหิดล...
วันที่ 22 มกราคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนวัตกรรมระบบเตือนผู้ป่วยล อ่านต่อ...27 ม.ค. 2563
ส่งมอบเครื่องหั่นขมิ้นชันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ...
วันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ทำการส่งมอบเค อ่านต่อ...27 ม.ค. 2563
ร่วมโครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย...
วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการส อ่านต่อ...16 ม.ค. 2563
Happy New Year 2020...
วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับบุคลากรทุกท่านภายในคณะต้ อ่านต่อ...9 ม.ค. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2563...
วันที่ 3 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2 อ่านต่อ...8 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5...
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรร อ่านต่อ...17 ธ.ค. 2562
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประจำปี 2562...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเ อ่านต่อ...2 ธ.ค. 2562
ประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562...
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประช อ่านต่อ...15 พ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562...
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5...
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบ อ่านต่อ...11 ต.ค. 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ...
วันที่ 12-13 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนว อ่านต่อ...17 ก.ย. 2562
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสหกิจศึกษา...
วันที่ 4 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา...
วันที่ 4 กันยายน 2562 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน...
วันที่ 31 สิงหาคมม และวันที่ 1 กันยายน 2562 ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอน...
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 อ.ดร.ธาดา คำแดง อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562...
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ บุ อ่านต่อ...21 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด...
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2...
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรที่เก อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ศึกษาดูงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC)...
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านวิจัยและพั อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พร...
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ,สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พร้อมทั้งคณาจาร อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า...
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการประยุ อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ประชุมจัดดำเนินงานโครงการการลดค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร...
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา กองสูง อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตร IT รุ่...
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรั อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่อ อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตร IT ...
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาชั อ่านต่อ...5 ก.ค. 2562
ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมการจัดทำว อ่านต่อ...5 ก.ค. 2562
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...28 มิ.ย. 2562
พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562...
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีบริการอาหารว่างให้กับบัณฑิตและผู้ติดตามทุกท่า อ่านต่อ...19 มิ.ย. 2562
อบรม LINK CAMPUS CABLING 2019...
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม LINK CAMPUS อ่านต่อ...13 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในหลักสู อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยค อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้างานกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...10 มิ.ย. 2562
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมทั้งคณาจารย์ และบ อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อพ...
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเสริมความรู้ ทักษะและส อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมเกรดอนุกรรมการประจำคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เชิญอนุก อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik หลักสูตร MTCNA...
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะออกแบบผลิตภัณฑ์...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1...
วันที่ 22 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมการจัดทำว อ่านต่อ...23 เม.ย. 2562
ร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี 62...
วันที่ 10 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลา อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT...
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT" ซึ่งสืบ อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561...
วันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภาค อ่านต่อ...5 เม.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียม อ่านต่อ...3 เม.ย. 2562
ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะ...
วันที่ 25 มีนาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหก...
วันที่ 22 มีนาคม 2562 อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบร อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการ "การออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม"...
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 แขนววิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการทด อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ...
วันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ภายในคณะ อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมปรับปรุงแผนกา อ่านต่อ...8 มี.ค. 2562
ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งส อ่านต่อ...21 ก.พ. 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนา อ่านต่อ...13 ก.พ. 2562
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซา อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ...
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมแ อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
THE MASK NEW YEAR 2019...
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล อ่านต่อ...22 ม.ค. 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่...
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้ก อ่านต่อ...28 ธ.ค. 2561
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น...
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั อ่านต่อ...27 ธ.ค. 2561
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" ก อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561...
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการ อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า...
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจาร อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค อ่านต่อ...22 พ.ย. 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการว อ่านต่อ...21 พ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2...
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...8 พ.ย. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560...
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนด อ่านต่อ...18 ต.ค. 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อน อ่านต่อ...28 ก.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรม...
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตร อ่านต่อ...12 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน...
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถน อ่านต่อ...10 ก.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...31 ส.ค. 2561
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี...
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่ม อ่านต่อ...27 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และน อ่านต่อ...24 ส.ค. 2561
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรอง อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบด อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนั อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน...
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561...
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางน อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
 
 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี